Kontakt

HELUS s. r. o.

Kancelária

Anna Bírošová

Konateľ

Jozef Mučka

Korešpondenčná adresa

HELUS, s.r.o.
Kamenná 11
010 01 Žilina

Fakturačné údaje

HELUS, s.r.o.
Na Skotni 422
013 02 Gbeľany
IČO: 52 447 260
DIČ: 2121031154
IČ DPH: SK2121031154